| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Zapraszam na zajęcia zdalne 2021-2022

Page history last edited by Konrad Juszczyk 1 year, 9 months ago
PRZEDMIOT  KIERUNEK I SPECJALNOŚĆ h ROK ST ZIMA
LATO
DZIEŃ  OD  DO  PLAN STRONA  TEAMS  DOŁĄCZ TEAMS PLIKI Sharepoint
GRUPA USOS SYLABUS EGZ 1 EGZ 2 POPR
JĘZYKOZNAWSTWO KOGNITYWNE KOGNITYWISTYKA 30 III I ZIMA 
CZWAR  15:00  16:30  WPIK KOGNITYWNE
KOGNI2014
2020KOGN spotkanie     KOGNI 23-KODL
-JEK
 
2020 15.02
2021
15:00
16:30

17.02

2021

13:15

14:45

 

24.02

2021
15:00
16:30 

PSYCHOLINGWISTYKA i AKWIZYCJA JĘZYKA ETNOLINGWISTYKA oraz JĘZYKOZNAWSTWO I NAUKA O INFORMACJI
WIECZOROWA FILOLOGIA KOREAŃSKA (JEDEN SEMESTR: akwizycja języka)
60 I I ZIMA 
LATO
ŚRODA  15:00   16:30   IE 
KML
2020SAJK  2020SAJK  spotkanie
pliki Sharepoint

ETNO

KOREA
-WIECZ

09-PSYCHO
-ELINGW-12

 

 

2020

 

12.02
2021
15:00
16:30 

30.06

2021

15:00
16:30 

 

07.07

2021

15:00
16:30

PSYCHOLINGWISTYKA ETNOLINGWISTYKA ZAOCZNA 30 I I ZIMA 
LATO
SOBOTA 14:00 15:30 IE 2020SAJK ETNOSAJK spotkanie         
2020  

26.06

2021

14:00
15:30 

 
 
AKWIZYCJA JĘZYKA  węg/gre/ind/wie/lit 30 II I ZIMA  PIĄTEK 15:00  16:30  ILS 2020AKWI  2020AKWI  spotkanie
   

ILS

małe

09-AJ-IM-11 
09-AJ-11

12.02
2021
15:00
16:30 

 

   
AKWIZYCJA JĘZYKA  koreańska 30 II I ZIMA  PIĄTEK 13:15  14:45 IE 2020AKWI  2020AKWI  spotkanie     KOREA
-DZIENNA
09-AJ-11  09-AJ-11 12.02
2021
15:00
16:30 
   
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA LINGWISTYKA KOMPUTEROWA  30 I I ZIMA  PIĄTEK  09:45  11:15  ILS KOMP2019   2020LING  spotkanie     09-WDJ
-LK-11
09-WDJ
-LK-11
2020 19.02
2021
15:00
16:30 
   

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA 

ETNOLINGWISTYKA ZAOCZNA 30 I I ZIMA  SOBOTA 17:30 19:00 IE KOMP2019   ETNOLING spotkanie          2020  

26.06

2021

17:30
19:00 

  
 
JĘZYKOZNAWSTWO TYPOLOGICZNE I PORÓWNAWCZE JĘZYKOZNAWSTWO I NAUKA O INFORMACJI 30 I III ZIMA CZWAR 16:45 18:15 KML           09-JEZTYTPPOR-11          
DYŻUR       I ZIMA 
LATO
PIĄTEK 11:30 13:00     D Y Ż U R                  
SEMINARIUM LICENCJACKIE  KOGNITYWISTYKAETNOLINGWISTYKA
oraz JĘZYKOZNAWSTWO I NAUKA O INFORMACJI
  III I ZIMA 
LATO
PIĄTEK   17:00  18:30    2019SEMI  2019SEMI   D Y Ż U R     spis 23-KODL
-SEL2
 
brak      
ANOTACJA I MODELOWANIE GESTU
I MIMIKI W KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ 
JĘZYKOZNAWSTWO KOMPUTEROWE 30 II I LATO      
ILS 2019ANOT  2019ANOT       09-LK-11  09-LK-11 2020      
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ dla JĘZYKOZNAWCÓW JĘZYKOZNAWSTWO KOMPUTEROWE 30 III I LATO       ILS                      

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.